Stockholm läns Naturkarta 1.0 icon
QR Code

Stockholm läns Naturkarta 1.0 APK

5/5
  • Author

  • Latest Version:

    1.0

  • Publish Date:

    Oct 23 2020

Stockholm läns Naturkarta

Appen innehåller korta texter och tydliga bilder från naturreservaten och nationalparkerna i Stockholms län. Den gör det enklare att hitta ett naturområde du vill besöka. Kartorna visar var området ligger och innehåller information om vad du kan göra på platsen. Stigar, rastplatser och toaletter finns beskrivna. De är också fotograferade och markerade på kartan. Appen gör det enklare att planera inför ditt besök och underlättar när du är på plats. I appen hittar du också hur du lättast tar dig ditThe app contains short texts and clear images of nature reserves and national parks in the county. It makes it easier to find a natural area you want to visit. The maps show the area was located and provides information on what you can do on the site. Trails, picnic areas and restrooms are described. They are also photographed and marked on the map. The app makes it easier to plan for your visit and easier when you are on the spot. In the app you will also find how to most easily get you there
Stockholm läns Naturkarta APK Version History
Stockholm läns Naturkarta 1.0 for Android 4.1 or higher APK Download

Version : 1.0 for Android 4.1 or higher

Update on : 2020-10-23

Download APK (83.15 MB)

More From Developer